Arbeidsjuristen en de
arbeidsrechtelijke aspecten

Wanneer legt u welke sanctie op als een medewerker onvoldoende meewerkt aan re-integratie? Opschorting, staking of stopzetting van het salaris, en welke voorwaarden zijn daaraan verbonden? Wat te doen na afloop van het tweede ziektejaar? De transitievergoeding besparen en de medewerker in dienst houden of toch afscheid nemen om verdere risico’s uit te sluiten? Hoe voorkomt u na het tweede ziektejaar een loonsanctie van het UWV en, als u die toch heeft gekregen, wat kunt u daartegen ondernemen? Wij helpen u met het in kaart brengen van de arbeidsrechtelijke kansen en risico’s en geven een bruikbaar arbeidsrechtelijk advies. Wij kunnen u helpen om de kosten van doorbetaling in het 3e ziektejaar, premieverhoging en de transitievergoeding te besparen.