Arbeidssubsidie onderzoek met Quotum Verplichting Arbeidsbeperkten

Heeft u de afgelopen 5 jaar een volledig beroep gedaan op arbeidssubsidies?

“Een werkgever van een middelgroot bedrijf laat gemiddeld € 87000,- aan subsidies en premies liggen.” (Bron: FD 7 Juli 2016) 

 

Laat geen geld liggen!

Wij helpen u alle voordelen binnen de sociale wetgeving te benutten. Middels een arbeidssubsidie onderzoek voeren wij een grondige analyse uit over de afgelopen vijf boekjaren. In 95% van de gevallen halen wij niet aangesproken subsidies terug.

Tevens toetsen we tijdens het onderzoek of u voldoet aan de quotumverplichting Arbeidsbeperkten als gevolg van de Participatiewet die vanaf 2017 strenger gehandhaafd gaat worden.

Sinds de invoering van deze wet mogen gemeenten zelf stimuleringsmaatregelen treffen waardoor het bijna ondoenlijk geworden is om bij te blijven in de wirwar van de inmiddels 104 arbeidssubsidieregelingen (2015) die ook nog per gemeente kunnen verschillen. De vereisten en procedures rondom deze regelingen zijn ingewikkeld en dat maakt het lastig voor bedrijven om de regelingen op de juiste wijze toe te passen.

No cure no pay

Wij hebben de expertise in het volledige arbeidssubsidie landschap en garanderen de hoogste opbrengst. Dit onderzoek voert ons team op basis van No Cure, No Pay ter plekke uit. Als we niet aangesproken subsidies weten te traceren , doen we daarna een herzieningsverzoek aan de belastingdienst. Gemiddeld kunt u na 6-8 weken het geld op uw rekening tegemoet zien.

Voor u risicoloos, vergt nauwelijks extra inspanningen of tijd en in 95% van de gevallen financieel resultaat.

Waarin onderscheidt ons Arbeidssubsidie onderzoek zich?

  • Academisch niveau, een registerarbeidsdeskundige is leading in dit onderzoek. Hierdoor een hoog resultaat en volgt er een advies bij “lastige” dossiers.
  • Integraal onderzoek, alle dossiers van (ex) medewerkers worden handmatig doorgenomen. Kost veel tijd maar levert de hoogste resultaten op.
  • In verband met de participatiewet toetsen tijdens de dossierstudie tevens op de quotum arbeidsbeperkten en geven daar desgewenst advies over.
  • Ons slagingspercentage is ruim 95%.
  • Ons onderzoek voldoet aan alle privacy protocollen persoonsgegevens.
  • Afhankelijk van het aantal FTE neemt het onderzoek gemiddeld 1 a 2 dagen in beslag.
  • Nazorg; we ondersteunen het volledige proces totdat de belastingdienst de aangesproken arbeidssubsidies heeft overgemaakt op de bankrekening van de opdrachtgever.
  • Ons gemiddeld succes bij 25 FTE is een opbrengst van € 11.000,-
  • Nadat het geld op de rekening staat van de opdrachtgever vragen wij onze fee van 40%.
  • Een greep (je) uit onze successen zijn: Van der Valk Ridderkerk, Duifhuizen Tassen, Citylens Rotterdam en nog vele anderen.

Deze dienst wordt gefaciliteerd vanuit 104weken.nl en heet een Sociaal Fiscaal Arbeidskundig (SFA) onderzoek.

Quotumverplichting Arbeidsbeperkten

Op 1 mei 2015 is de Wet Quotum Arbeidsbeperkten van kracht geworden. Het doel van de wet is het bevorderen van de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking, die vanwege deze beperking niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijke minimumloon te verdienen. Het betreft hier feitelijk een van de vele en in de afgelopen jaren elkaar vaak opvolgende maatregelen om mensen met een arbeidsbeperking o.a. vanuit een sociale of bijstand uitkering en/of een WSW-dienstverband aan het werk te helpen.

Controleer snel uw voordeel! 104weken.nl staat voor u klaar om een grondige analyse uit te voeren.