Coaching/Mediation

“Niet-medisch ziekteverzuim in meer dan 70% van de ziektegevallen!”
(Bron: NVAB, vereniging bedrijfsartsen)

Waarom een Coach?

Effectief inzetten van een onafhankelijke coach bij minder presterende werknemers bevordert de duurzame inzetbaarheid van uw personeel en voorkomt ziekte!

Waarom een Mediator?

Het overgrote deel van ziekteverzuim is stress gerelateerd. Stress veroorzaakt door privé en/of werkomstandigheden wat kan leiden tot conflictsituaties en ziekmeldingen. Voor de casemanager is het belangrijk de indicaties voor mediation te kennen. (STECR werkwijzer arbeidsconflicten)

Ontslagaanvragen vaak niet gehonoreerd. In 67% honoreert de rechter geen ontslagaanvraag om reden van een “niet compleet” dossier, zeker in geval van conflictsituaties Het tijdig doorverwijzen naar de mediator kan adequaat handelen bevorderen!