Advies en Uitvoering ERD ziektewet

Bij ziek uit dienst heeft de werkgever zelf grip op het ziekteproces, reïntegratie en dito kosten. De uitvoering kent strikte regelgeving waar wij graag in bijstaan. Als uitvoerder voor het eigenrisicodragerschap Ziektewet onderscheiden we ons met een transparante wijze van werken. Geen hoge aansluitkosten of versluierde dossierprijzen. Alleen de uitgevoerde activiteiten worden doorberekend.